ED Design

MUOTOILUOPAS KONE- JA LAITEVALMISTAJILLE


Muotoilulle ominaiset käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät sopivat kokonaisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen mm. käytettävyyden, valmistettavuuden ja ulkoasun suhteen. Asiakkaan todellisten tarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen tarjoaa myös kustannustehokkaan tavan ottaa käyttöön täysin uusia myyntiargumentteja samalla, kun tuotteen valmistuskustannukset saadaan optimoitua.

ED Designin uudistettu Muotoiluopas kone- ja laitevalmistajille kuvaa muotoilun käytön avulla saatavia etuja erityisesti teollisuuden koneiden, laitteiden ja prosessien suunnittelussa. 
 

  Asiakaskeskeinen tuotekehitys

  Rakenneoptimointi ja -innovaatiot

  Muotoilu myynnissä ja markkinoinnissa

 

Täytä kentät ja lataa ilmainen opas:

Kirjoittaja

Sami Pyörre
CEO, ED Design Oy

Copyright 2016 ED Design Ltd. All rights reserved.